>

Paslaugos

Fabijoniškių socialinių paslaugų namų teikiamos paslaugos:

1. Bendrosios socialinės paslaugos įstaigos gyventojams ir Dienos centro lankytojams:
1.1.             Informavimas;
1.2.             Konsultavimas;
1.3.             Tarpininkavimas ir atstovavimas;
1.4.             Transporto organizavimas;
1.5.             Sociokultūrinės (laisvalaikio organizavimo) paslaugos.

2. Socialinės priežiūros – apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugos:
2.1.             Apgyvendinimas (vieno ar dviejų kambarių butai su virtuvėmis ir vonios kambariais, pagrindiniais baldais);
2.2.             Kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (pagalba namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojat ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.);
2.3.             Asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas (pirmoji pagalba, sveikatos būklės sekimas, duomenų rinkimas ir fiksavimas, medikamentinio gydymo tęstinumas, sveikos gyvensenos priežiūra, ligų prevencija, lydėjimas į sveikatos priežiūros įstaigas).

3. Dienos ir trumpalaikės atokvėpio socialinės globos paslaugos Dienos centre:
3.1.             Maitinimas (lankytojai, gaunantys dienos socialinės globos paslaugas,  gauna pusryčius, pietus, pavakarius. Asmenys, gaunantys trumpalaikės socialinės globos paslaugas papildomai gauna vakarienę);
3.2.             Socialinis darbas (individualių socialinės globos planų sudarymas, poreikių vertinimas), bendravimas;
3.3.             Kasdienių gyvenimo įgūdžių palaikymas (maisto gaminimas, spaudos apžvalga, daržininkystė ir kt);
3.4.             Užimtumo veiklų organizavimas (stalo ir lauko žaidimai, rankdarbiai, loginės užduotys, muzikiniai užsiėmimai, judesio terapija, filmų peržiūra ir aptarimas, garsinių knygų perklausa ir aptarimas ir kt.);
3.5.             Sveikatos priežiūros organizavimas (individualių ir grupinių gydytojo psichiatro konsultacijų teikimas paslaugų gavėjams ir jų artimiesiems, pirmoji pagalba, sveikatos būklės sekimas, medikamentinio gydymo tęstinumas, aprūpinimas slaugos priemonėmis);
3.6.             Pagalba maitinantis, rengiantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba;
3.7.             Apgyvendinimo paslaugos asmenims, kuriems teikiama trumpalaikė socialinė globa;
3.8.             Asmeninės higienos paslaugų organizavimas.

Paskutinį kartą redaguota: 2019-03-28