>

Nuorodos

Reguliavimo sričiai priskiriami galiojantys teisės aktai:

  1. Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencija ir jos Fakultatyvus protokolas - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.335882
  2. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342/asr
  3. Socialinių paslaugų katalogas - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453/asr
  4. Dienos socialinės globos normos - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.292682/asr
  5. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274454/asr
  6. Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.278281/asr
  7. Transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašas - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/762846f03e2311eabd71c05e81f09716?jfwid=-4syu6no44
Paskutinį kartą redaguota: 2021-05-13