>

Darbo grupės

Darbo grupės, komisijos, tarybos...

1. Nuolatinė materialinių vertybių nurašymo komisija: V. Zubė (pirmininkas), D. Sadauskaitė, R. Pagojienė, P. Keržencevas.

2. Viešųjų pirkimų komisija: V. Zubė (pirmininkas), D. Sadauskaitė, R. Pagojienė.

3. Inventorizacijos komisija: D. Sadauskaitė (pirmininkė), R. Pagojienė, R. Pocienė, P. Keržencevas.

4. Vidaus audito komisija (Geros higienos praktikos taisyklių reikalavimų laikymosi kontrolei): D. Sadauskaitė, V. Zubė, A. Čepukienė.

5. Darbuotojų darbo taryba: M. Aniulienė (pirmininkė), D. Zubienė, A. Čepukienė.

6. Savarankiško gyvenimo namų gyventojų taryba.

7. Dienos centro paslaugų gavėjų iniciatyvinė grupė.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-06-30